Endoskopins historia

Endoskopi är en form av undersökning som utförs med hjälp av ett endoskop. Genom att föra in endoskopet till den plats man vill undersöka (vilket till exempel kan ske genom gastroskopi eller koloskopi) kan man …

Antibiotikaresistens – nu och då

    När vi talar om antibiotika i dagligt tal numera åsyftas vanligen läkemedlet som verkar mot bakterier. Det handlar om såväl naturliga som syntetiskt framställda ämnen som används för att läka kroppen när den …

Polio – så utrotades en sjukdom

  Faktumet att den medicinska utvecklingen har tagit gigantiska kliv framåt är ovedersägligt. Ett av de starkaste bevisen på det är tidigare utspridda sjukdomar som minskat drastiskt i spridning – och till och med är …

Så uppfanns penicillin

  Penicillin är en form av antibiotika som har haft enormt positiva konsekvenser för mänskligheten. Med tanke på hur många miljoner liv den har räddat är det inte konstigt att penicillin har något av en …