Tolkning inom sjukvården

Att föra ett samtal med sin läkare när man inte behärskar svenska till fullo kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, med tanke på alla de medicinska termer som förekommer i en sådan konversation. Därför är tolkar oumbärliga inom sjukvården.

För att arbeta som tolk inom den svenska sjukvården måste man ha genomgått Kammarkollegiets auktorisationsprov. Det är ett omfattande prov som hålls en gång om året, och som är tänkt att kvalitetssäkra den tolkning som erbjuds inom statens tjänsteområden. För att bli auktoriserade måste tolkar först genomgå ett allmänt auktoriseringsprov. Detta består dels av ett skriftligt prov, då man testar realiakunskaper, svensk språkfärdighet och terminologi, dels av ett muntligt prov, som både omfattar ett rollspel där man tolkar och ett förhör gällande yrkesetik och tolkningsteknik. Man går bara vidare till det muntliga provet om man blivit godkänd på det skriftliga provet.

För den som vill arbeta inom sjukvården finns sedan ytterligare prov att genomgå, som specialiserar sig på just sjukvårdstolkning. Detta prov består av ett realiaprov inom hälso- och sjukvård, ett terminologiprov med 100 olika sjukvårdstermer samt två olika rollspel med tolkning i situationer som avser dels en kroppslig sjukdom, dels en psykiatrisk sjukdom.

Om man vill hitta en auktoriserad tolk för hjälp med tolkning inom sjukvården kan man antingen leta i Kammarkollegiets register, eller vända sig till en tolkförmedling som Herotolk.se, där man kan boka en tolk vars kompetens passar för just ens egen situation.