Sjuksköterska – en yrkesprofil

I Sverige är yrket sjuksköterska ett så kallat legitimationsyrke. Det är också en skyddad yrkestitel, precis som advokat. Det betyder att man måste ha en speciell legitimation för att få kalla sig för sjuksköterska. En sjuksköterska kan ha mycket varierande och omväxlande arbetsuppgifter och arbetsplatser. Det som kännetecknar själva arbetet är dock en kärna av omvårdnad. Denna kärna gäller inom hela yrket, oavsett arbetsplats. När man ser till sjuksköterskan är det många som får slita väldigt hårt på arbetsplatsen. Ofta får denna yrkesgrupp mycket lite beröm och uppmärksamhet för det tunga arbete de faktiskt utför. Det är sjuksköterskan som har ansvar för att sängar ska bäddas, sopor ska tas ut, mediciner ska ges och mycket annat. Att vara sjuksköterska kräver att man är en mycket social person och man måste kunna möta människor i alla åldrar i varierande situationer. Ena stunden kan man behöva vara glad, för att nästa sekund stötta en person vars nära gått bort.

Sjuksköterskans många arbetsuppgifter

Som sjuksköterska tar man ansvar för att alla mediciner som ordinerats ges till de patienter som finns i ens ansvarsområde. Man ska också se till att alla patienter får rätt och tillräcklig omvårdnad. Som sjuksköterska ska man också handleda både nyanställda och studerande och är då ofta också arbetsledare för dem. Ledarskap är med andra ord en mycket viktig faktor. Som sjuksköterska har man också mycket kontakt med anhöriga. just nu är det en brist på sjuksköterskor vilket gör att många patienter kan behöva vänta på vård, och de sjuksköterskor som är i tjänst får en oerhört stor arbetsbörda att bära. Oavsett om man arbetar på en mottagning eller specialistavdelning, eller kanske på en vårdavdelning på ett sjukhus måste man se till att alla patienter får vård. Det gäller också om man är sjuksköterska och jobbar som rådgivare per telefon eller på Vårdguiden. Ofta jobbar dock grundutbildade sjuksköterskor som dagpersonal på vårdcentraler och olika akutmottagningar. På nätter och liknande är det ofta specialutbildade sjuksköterskor i tjänst eftersom de har mer erfarenhet och kunskaper.

Hur blir man sjuksköterska?

Om man vill bli sjuksköterska ges en utbildning inom till detta yrke genom ett tre år långt sjuksköterskeprogram vid flera högskolor och universitet i Sverige. I denna utbildning varvas flera teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning som kan variera i längd. Efter att man fått en godkänd examen kan man få sin yrkeslegitimation av Socialstyrelsen. Om man vill läsa utbildningen är det lämpligt att kontakta olika högskolor och universitet för att få reda på mer om var utbildningen bedrivs, samt vilka antagningskrav som finns. Detta sjuksköterskeprogram ger den erfarenhet och utbildning man behöver för att kunna arbeta inom den allmänna hälso- och sjukvården samt inom den kommunala. Om man vill arbeta inom andra specialavdelningar finns det speciella påbyggnadskurser att läsa. Det gäller till exempel om man vill arbeta med smärtlindring, inom akutsjukvård eller inom ambulansen. När man fått sin utbildning kan man sedan börja söka arbeten. Det finns rekrytering Stockholm eller övriga Sverige beroende på var man vill arbeta.