Kategori: Medicin

Diabetes – en livslång sjukdom

Diabetes är en av våra allvarligaste sjukdomar som inte får så stor uppmärksamhet i samhället trots att den är dödlig och ständigt skördar många offer. Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ …

Sjuksköterska – en yrkesprofil

I Sverige är yrket sjuksköterska ett så kallat legitimationsyrke. Det är också en skyddad yrkestitel, precis som advokat. Det betyder att man måste ha en speciell legitimation för att få kalla sig för sjuksköterska. En …

Tolkning inom sjukvården

Att föra ett samtal med sin läkare när man inte behärskar svenska till fullo kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, med tanke på alla de medicinska termer som förekommer i en sådan konversation. …

BB:s historia

Alla mammor i Sverige idag har gjort åtminstone ett besök på BB, det vill säga barnbördshuset eller förlossningsavdelningen. Dessa barnbördshus har en flera hundra år lång historia i Sverige, då det allra första svenska barnbördshuset …

Sveriges första kvinnliga tandläkare

Tandläkaryrket var liksom många andra av dagens statusyrken historiskt dominerat av män. I tandläkaryrkets fall var yrket helt stängt för kvinnor i Sverige fram till år 1861. Idag är trenden på väg att vända – …

Endoskopins historia

Endoskopi är en form av undersökning som utförs med hjälp av ett endoskop. Genom att föra in endoskopet till den plats man vill undersöka (vilket till exempel kan ske genom gastroskopi eller koloskopi) kan man …

Antibiotikaresistens – nu och då

    När vi talar om antibiotika i dagligt tal numera åsyftas vanligen läkemedlet som verkar mot bakterier. Det handlar om såväl naturliga som syntetiskt framställda ämnen som används för att läka kroppen när den …

Polio – så utrotades en sjukdom

  Faktumet att den medicinska utvecklingen har tagit gigantiska kliv framåt är ovedersägligt. Ett av de starkaste bevisen på det är tidigare utspridda sjukdomar som minskat drastiskt i spridning – och till och med är …

Så uppfanns penicillin

  Penicillin är en form av antibiotika som har haft enormt positiva konsekvenser för mänskligheten. Med tanke på hur många miljoner liv den har räddat är det inte konstigt att penicillin har något av en …