Tobaken – rena medicinen!

Tobaken kom till Europa på 1500-talet och den sammankopplades och användes framförallt inom medicinen för allehanda åkommor. Indianerna i Syd- och Nordamerika odlade denna heliga medicinväxt och använde tobaken för rituella ändamål och gav den även som gåva åt gudarna. Europeiska upptäcktsresande och sjömän tog med sig tobaken till Europa. Här ansågs tobaken inte vara förenlig med gud utan kopplades istället ihop med medicinen och lanserades som rena mirakelkuren mot exempelvis slem i hjärta, lever, näsa eller urinblåsan. Tobakssalvan ansågs vara mycket bra mot sår, infektioner och bölder. Tobaken var även bra mot fetma, hosta, magåkommor och öronsusningar. Det fanns även ett tobakslavemang att tillta för den riktigt förstoppade tarmen!

Till en början var tobaken förbehållen medicinen och överklassen men under den senare delen av 1700-talet hade tobakskonsumtionen även kommit att bli mycket vanlig i de lägre samhällsklasserna. Kungarna i Europa blev snabbt varse att tobaken – precis som alkoholen – var beroendeframkallande och belade både spriten och tobaken med olika avgifter för att på så sätt kunna dra in stora pengar åt statskassan genom befolkningens bruk av tobak och alkohol.

Glöden av en cigarett – en kvinnlig emancipation

Senare delen av 1800-talet blev kvinnors rökning en frihetssymbol för välbärgade, intellektuella och politiskt aktiva kvinnors kamp, gällande utbildning och rösträtt. Kvinnorna rökte demonstrativt och i ren protest på allmän plats, både pipa och cigarr! Vid 1900-talet kom cigaretterna och formatet blev snabbt populärt bland både unga män och unga kvinnor. Luck Strike lanserade 1928 sina cigarretter som ett bantningsmedel med sloganen ”Reach for a Lucky in­stead of a sweet” och lyckades öka marknadsandelarna mot konkurrerande cigarettmärken med över 20%,

En amerikansk undersökning visade att år 1954 var 70% av landets läkare rökare. Något cigarettillverkaren snabbt gjorde reklam av – en läkare i vit rock rökandes en Camelcigarrett. Först 1964 hade läkarkåren genom en enormt stor undersökning av hälsoriskerna med rökning fastställt att det fanns uppenbara risker för lungcancer – direkt kopplat till cigarettrökningen. Idag vet vi att tobaksrökning är farligt och att det även finns en direkt koppling mellan radonhalt, rökning och lungcancer. Ett lätt sätt att kontrollera radonhalten i din boendemiljö är att anlita radea.se och låta dessa mäta radonnivåerna. För höga halter av radon i boendemiljön är skadligt för hälsan, varför det är bra att kontrollera radonnivåerna. Det finns även bra lösningar för att bli av med radongaserna om resultatet skulle kräva åtgärder i boendemiljön.

Hälsovinsterna med att sluta röka

Risken för hjärtinfarkt minskar redan efter första dygnet! Och efter tre månader har blodcirkulationen och lungkapaciteten ökat avsevärt! Risken för cancer i lunga och svalg minskar drastiskt. Du kommer orka mer, känna smaker och lukt igen! Du kommer få pengar över till annat än cigaretter. Det finns bara fördelar med att sluta röka!