Sveriges första kvinnliga tandläkare

Tandläkaryrket var liksom många andra av dagens statusyrken historiskt dominerat av män. I tandläkaryrkets fall var yrket helt stängt för kvinnor i Sverige fram till år 1861. Idag är trenden på väg att vända – det är idag fler kvinnor än män som utbildar sig till tandläkare, vilket betyder att det i framtiden kanske kan komma att bli ett kvinnodominerat yrke. De som banade väg för de kvinnor som idag utbildar sig till tandläkare var framförallt fyra kvinnor som levde under 1800-talet.

Amalia Assur var sannolikt den allra första praktiserande kvinnliga tandläkaren i Sverige. Hon gjorde det nämligen innan yrket var öppet för kvinnor, och hade fått sin träning i yrket via sin far, då hon jobbade som hans assistent, och blev ett undantag från kvinnoförbudet då hon fick tillstånd av Kongl. Sundhetskollegiet att praktisera yrket på egen hand år 1852.

Den första kvinnan som praktiserade som tandläkare i Sverige sedan yrket öppnats för kvinnor var Rosalie Fougelberg, år 1866. Hon hade dock inte utbildat sig i Sverige – det skedde inte förrän år 1889, då Constance Elbe avlade tandläkarexamen i Sverige. Innan dess hade också Carolina Gällstedt-Kronmann etablerat sig som en av de första tandläkarkvinnorna i Sverige. Hon var den första kvinnan som utbildade sig till tandläkare under samma villkor som en man – dock i Köpenhamn.

Om du letar efter en tandläkare i Stockholm idag kan du enkelt hitta en av endera kön på Distriktstandvarden.se. Det är tack vare pionjärkvinnor som Assur, Fougelberg, Gällstedt-Kronmann och Elbe.