Polio – så utrotades en sjukdom

 

Faktumet att den medicinska utvecklingen har tagit gigantiska kliv framåt är ovedersägligt. Ett av de starkaste bevisen på det är tidigare utspridda sjukdomar som minskat drastiskt i spridning – och till och med är på väg att utrotas helt. Polio är ett tydligt exempel på det. Under historiens gång har det varit en närvarande sjukdom i många delar av världen där den har fruktats för sin dödlighet. Numera är polio så pass marginell att den har utrotats nästan överallt. Förhoppningen är att den ska vara helt borta inom endast ett par år. Många läkare och forskare menar att vi bör titta på den framgångsrika kampen mot polio för att förstå hur vi kan upprepa succén på andra områden.


Polio är en infektion som angriper kroppens förmåga att röra sina muskler. Polio smittas via ett virus som kan leda till att polio_lores134musklerna försvagas. Det är också i dessa fall som kroppen riskerar att angripas så hårt att patienten avlider. Eftersom polio överförs via ett poliovirus har det förekommit många polioepidemier genom historien. En så smittsam sjukdom överförs enklast i fattigare områden där hygienstandarden är lägre och det förekommer mer potentiell närkontakt mellan människor. Därför har kampen mot polio också setts som ett sätt att förbättra levnadsstandarden för de allra fattigaste. Det är i länder som Pakistan, Afghanistan och Nigeria som polio fortfarande finns kvar – men även här är den på väg att försvinna helt.

Trots att polio har funnits i flera hundra år skulle det dröja till 1950-talet innan ett framgångsrikt virus kunde framställas. Då var det vetenskapsmannen Jonas Salk som tog fram vaccinet som injicerades med hjälp av en spruta. Några år senare kom det fram ett vaccin som kunde intas oralt. Det utvecklades av en man vid namn Albert Sabin – och än idag förekommer båda dessa typer av vaccin i bruk. Vaccinet delas ut till människor i riskområden och ser till att förhindra att smittor sprids i rask takt. Numera är det ovanligt att svenskar vaccinerar sig mot polio, men det kan vara relevant om du exempelvis ska åka till ett riskfullt område med förhållandevis hög polioprevalens. I Sverige är det istället vanligare att behandla sig mot exempelvis skabb.