Medicinsk historia

När vi tänker på medicin i dag så har vetenskapen utvecklats något enormt. Det är mycket som vi kan behandla och ta bort i dag, som man tidigare inte kunde göra något åt. Ett exempel på detta är att fler människor överlever cancersjukdomar nu än tidigare. Vidare i denna artikel kommer vi att titta närmare på hur sjukvården har förändrats under närmare 200 år.

Medicin och sjukvård på 1800-talet

Att leva under detta århundrade kunde många gånger vara svårt och blev du sjuk fanns risken att du dog av det. Det var ovanligt att doktorerna utförde operationer under den här tiden och det kan man förstå. Ett vanligt ingrepp kunde vara amputation av en arm eller ett ben. Då det inte fanns anestesi under 1800-talet tvingades patienten att vara vaken under ingreppet. Ett ingrepp kunde därför innehålla patienten, en doktor och några starka män som fick hålla i patienten medan doktorn sågade av armen eller benet.

Nu kanske ni som läser detta tänker, fanns det ingen bedövning? Jo, det fanns det. Bedövningen bestod ofta av brännvin som tillfälligt tog bort eventuell smärta. Problemet med detta var att det dels var en tillfällig bedövning och det innehöll gifta ångor som var farligt för patienten och även gjorde doktorn yr. Så här kunde man inte ha det, så det utvecklades ett läkemedel som hade smärtstillande effekt. Det blev opium som man senare skapade morfin utav. Morfin blev effektivt mot smärtan men det bidrog till ett beroende som gjorde många patienter till narkomaner efter sjukhusvistelsen.

Medicin och sjukvård på 1900 och 2000-talet

Under slutet av 1800-talet började man få mer förståelse bl.a. för infektioner. En ny medicin som framställdes var Eter. Det hade inte bara smärtstillande effekt och var giftfritt, man kunde även sövas med hjälp av det. Det här blev revolutionerande och kom att användas inom operationer. På 1900-talet fick man mer förståelse för läkekonsten och infektionsrisker. Detta gjorde att man kunde utföra riskfriare operationer än vad man gjort århundradet innan. Droppet skapades i början på 1900-talet och kom att rädda många liv.

Något som också fanns i 1900-talets början var röntgen. Tidigare gick man inte till läkaren om man inte hade ordentligt ont, eftersom läkaren inte hade möjlighet att studera kroppens insida. Då fick man knacka på kroppens utsida för att på så sätt avgöra om något var brutet. Under 1900-talet utvecklades många olika maskiner utöver röntgenmaskinen. Monitorn som bland annat visar hjärtrytm och blodtryck kom att användas under operation för att övervaka patienten.

Vaccin för många olika sjukdomar utvecklades också under detta århundrade och än idag vaccineras man. Vaccin och penicillin fanns inte under 1800-talet. Fick man en sjukdom då så dog man. Mycket av det som man dog av då överlever vi idag. Det var också vanligt att man slet ut kroppen mer än vad man gör idag. Diskbråck och Artros är vanliga åkommor som fanns då och som finns än idag. Det går inte att bota artrosen men läkarna har förstått att det går att lindra den. Däremot kan man genom operation sätta in metallplattor mellan kotorna som fungerar som diskar.