Tvångssterilisering i Sverige

Det är ett fruktansvärt övergrepp att ifrån ta en människa rätten till sin egna kropp. Men i Sverige började vi systematiskt utföra tvångssteriliseringar under 1930-talet. Fortplantningsorganen lämnades alltså inte intakta, hos dem vi ansåg vara ovärdiga att föröka sig. I takt med de rasbiologiska vindarna så började vi ifrågasätta och relativisera människans rättigheter att föda barn. Det är en del av Sveriges medicinska historia.

1922-1941

I Uppsala år 1922 grundades det svenska rasbiologiska institutet. Grundtanken med institutet var att genomföra en rashygienisk åtgärdsplan, där ofördelaktiga ärftliga gener skulle gallras ut. Redan här börjar man ana illdåd. Under den här perioden reste man omkring och genomförde “vetenskapliga” tester på folk runt om i Sverige. Dessa tester kunde med ett huvudmått avgöra intelligensnivån på en hel befolkning. Men det här var bara början på en fasansfull tid, där rasismen fick bekräftelse av önsketänkande professorer som baserade sina experiment på falska vetenskapliga studier.

Året var 1934 när vi tog de funktionsnedsatta, de sexuellt avvikande och de asociala och påbörjade en steriliseringsprocess. På den vägen skulle vi förhindra spridandet av ogynnsamma gener och ärftliga kognitiva och fysiska nedsättningar. Men på det sättet ignorerade vi också de mänskliga värdet, och den egna viljan. Det kunde även vara så simpelt som att du ansågs vara lösaktig, då förlorade du rätten till att föda barn. Det var oftast kvinnor som steriliserats och oftast de fattiga. Många gånger utnyttjade man det ursprungliga syftet med steriliseringen, för att bli av med samhällets “bottenskrap” på köpet. Det var som en Brand som löpte genom Sverige och tog med sig de försvarslösa.

1941 och framåt

De tidigare steriliseringslagarna påbörjade sin förändring så sent som 1976. Men fyra år tidigare så hade man kommit överens om att de om utförde ett könsbyte (både fysiskt och juridiskt) samtidigt skulle steriliseras. Och den lagen avskaffades inte förrns 2013.

Många gånger när man talar om tvångssterilisering så tror folk att det endast handlar om fysiskt tvång. Men oftast så kunde de räcka med att säga meningar som “Det är av folkhälsoskäl” eller “Det är vetenskapligt”. Via outtröttliga övertalningar och administrativt tvång kan man komma hur långt som helst. Man får heller inte glömma att auktoritära, statliga och gärna uniformsklädda människor har ett psykologiskt grepp om människan. Det har Milgram’s lydnadsexperiment

från 1963 gjort tydligt. Det som igår var vedertagen sanning, kan idag vara nära fiktion. Men gårdagen har redan skett och handlingar har redan utförts.

Den medicinska och “vetenskapliga” historian om tvångssterilisering i Sverige är långdragen och skräckinjagande. Det mesta verkar handla om egoistiska tankegångar och ett oroväckande intresse för Darwin’s “Survival of the fittest“.

Numera har man kontroll själv över sina fortplantningsorgan, och för information om preventivmedel kan man kontakta Minutkliniken.