Så uppfanns penicillin

 

Penicillin är en form av antibiotika som har haft enormt positiva konsekvenser för mänskligheten. Med tanke på hur många miljoner liv den har räddat är det inte konstigt att penicillin har något av en särställning i medicinsk historia. Ändå var det nära att det skulle dröja ytterligare många år innan penicillin skulle upptäckas. Dess framställning och användningsområden var nämligen främst inte frukten av en genial idé hos en forskare eller en grupps hårda flit som gav utdelning. Visst fanns det många hjältar som med sin kunskap såg till att ta tillvara på upptäckten, men det var framförallt slumpen som såg till att penicillinets verkan var uppenbar för alla. Det gör det till ett av de mest framgångsrika lyckokasten i historien.

 

Den som ofta får äran för upptäckten av penicillin är vetenskapsmannen Alexander Fleming. Han levde i början av 1900-talet, men redan före honom Colorful Assortment Of Medicine Tables & Capsules.kan vi se spår av medicinen genom historiens gång. En liknande beskrivning av något som tycks likna penicillin har funnits både i det antika Egypten liksom i 1800-talets Sverige. Skillnaden är att de aldrig lyckades producera det i syfte att bota sjukdomar. Istället var det i dess naturliga form i naturen som dess antibiotikaegenskaper framträdde. Samma sak hände även Fleming. När en Petriskål lämnades obevakat över helgen hade innehållet i den blivit angripen av svamp när Fleming kom tillbaka till sitt laboratorium. Snart visste han att han var en stor upptäckt på spåren.

Det var dock få andra som insåg värdet i Flemings upptäckt. Han fick jobba hårt för att övertala sina kollegor om att penicillin kunde verka som en positiv kraft inom sjukvård och sjukdomsbehandling. Även om det första användandet av penicillin skedde redan 1930 – två år efter Flemings upptäckt – skulle det dröja ytterligare ett decennium innan läkemedlet började produceras på bred front. När det plötsligt stod klart att penicillin kunde bota många olika typer av infektioner spred det sig snabbt över hela världen och det hade stor effekt på bland annat behandlingen av sårade i krig. Idag är penicillin en viktig behandlingsmetod på alla sjukhus och det skrivs ut till människor som behöver få sina infektioner botade.