Medicinutbildning då och nu

Det har sedan tidens begynnelse funnits flera olika sorters medicinmän och medicinkvinnor. Dessa finns oavsett vilken kultur man ser till. De har försökt bota sjukdomar och besvär hos människan i alla tider och de metoder …

Tvångssterilisering i Sverige

Det är ett fruktansvärt övergrepp att ifrån ta en människa rätten till sin egna kropp. Men i Sverige började vi systematiskt utföra tvångssteriliseringar under 1930-talet. Fortplantningsorganen lämnades alltså inte intakta, hos dem vi ansåg vara …

Reumatism

Reumatism är en inflammatorisk sjukdom som påverkar lederna och bindväven i kroppen. Bara i Sverige lider över en miljon människor av någon form av reumatism. Sjukdomen kännetecknas av att man är stel i kroppen och …

Diabetes – en livslång sjukdom

Diabetes är en av våra allvarligaste sjukdomar som inte får så stor uppmärksamhet i samhället trots att den är dödlig och ständigt skördar många offer. Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ …

Sjuksköterska – en yrkesprofil

I Sverige är yrket sjuksköterska ett så kallat legitimationsyrke. Det är också en skyddad yrkestitel, precis som advokat. Det betyder att man måste ha en speciell legitimation för att få kalla sig för sjuksköterska. En …

Tolkning inom sjukvården

Att föra ett samtal med sin läkare när man inte behärskar svenska till fullo kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, med tanke på alla de medicinska termer som förekommer i en sådan konversation. …

BB:s historia

Alla mammor i Sverige idag har gjort åtminstone ett besök på BB, det vill säga barnbördshuset eller förlossningsavdelningen. Dessa barnbördshus har en flera hundra år lång historia i Sverige, då det allra första svenska barnbördshuset …

Sveriges första kvinnliga tandläkare

Tandläkaryrket var liksom många andra av dagens statusyrken historiskt dominerat av män. I tandläkaryrkets fall var yrket helt stängt för kvinnor i Sverige fram till år 1861. Idag är trenden på väg att vända – …

Endoskopins historia

Endoskopi är en form av undersökning som utförs med hjälp av ett endoskop. Genom att föra in endoskopet till den plats man vill undersöka (vilket till exempel kan ske genom gastroskopi eller koloskopi) kan man …

Antibiotikaresistens – nu och då

    När vi talar om antibiotika i dagligt tal numera åsyftas vanligen läkemedlet som verkar mot bakterier. Det handlar om såväl naturliga som syntetiskt framställda ämnen som används för att läka kroppen när den …